25 stycznia, 2021

Ustawa antylichwiarska, czyli jakie prawo chroni pożyczkobiorców?

Czasy, kiedy rynek szybkich pożyczek był Dzikim Zachodem, minęły bezpowrotnie. Dziś zarówno działalność firm pożyczkowych, jak i warunki udzielania chwilówek są ściśle regulowane przez prawo. Ma to na celu chronić interesy pożyczkobiorcy i nie dopuścić do nielegalnej w Polsce lichwy. Dokumentem, który reguluje rynek szybkich pożyczek, jest ustawa antylichwiarska. Jakie prawa ona wprowadza?

Ustawa antylichwiarska – od kiedy obowiązuje i co reguluje?

Ustawa antylichwiarska weszła w życie w 2016 roku, natomiast nowelizacja dokumentu została opracowana w 2019 roku. Zapisane w niej prawa obowiązują wszystkie firmy pożyczkowe, które funkcjonują na terenie Polski. Zadaniem tego dokumentu jest regulowanie funkcjonowania rynku szybkich pożyczek w Polsce. Określa on m.in. jaki podmioty gospodarcze mogą udzielać pożyczek i na jakich warunkach, jakie są prawa i obowiązki pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy.

Warto również sprawdzić jak działają firmy pozabankowe.

Jak ustawa antylichwiarska chroni pożyczkobiorcę?

Ustawa antylichwiarska to dokument bardzo obszerny, jednak najważniejsze dla pożyczkobiorcy zapisy to te mówiące o:

  • Maksymalnych kosztach poza odsetkowych – zgodnie ze znowelizowanymi przepisami limit kosztów poza odsetkowych wynosi 22% wartości pożyczki (w przypadku pożyczek na miesiąc) oraz 45% w skali roku (w przypadku pożyczek długoterminowych);
  • Maksymalnym limicie opłat przy zakupach na raty, który wynosi 45% kwoty pożyczki w skali roku;
  • Maksymalnym limicie odsetek za opóźnienia w spłacie pożyczek i kredytów, czyli opłatach windykacyjnych;
  • Karach dla nieuczciwych parabanków, czyli tych żądających wyższych opłat niż przewiduje to ustawa antylichwiarska;
  • Ochronie mienia pożyczkobiorcy szczególnie nieruchomości – ustawa antylichwiarska zakazuje przeprowadzania egzekucji komorniczych, jeśli zadłużenie nie przekracza 5% wartości mieszkania lub domu.

Pomimo prawnych limit, zawsze trzeba dokładnie sprawdzić samemu całkowity koszt chwilówki z parabanku, oraz jakie czynniki na niego wpływają.

KNF stoi na straży

Na straży tego, aby przepisy ustawy antylichwiarskiej były przestrzegane, stoją nie tylko organy ścigania, ale i KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. W myśl znowelizowanych przepisów KNF otrzymała nowe uprawnienia kontrolne. Będzie mogła m.in. współpracować z organami ścigania w zakresie wykrywania nieprawidłowości w działaniu parabanków.

Poznaj swoje prawa

Każda osoba starająca się o szybką pożyczkę, powinna znać swoje prawa. Pomoże to na lepsze i bardziej świadomie wybranie parabanku, z którym rozpocznie współpracę. Znajomość podstawowych zapisów ustawy antylichwiarskiej chronią także przed zaciągnięciem pożyczki opartej na lichwie, która nakłada wysokie opłaty na pożyczkobiorcę.